Μπαταρίες iPhone

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4s

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 4s

Το iPhone σας μπορεί να χρειάζεται καινούργια μπαταρία εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια χρήσης της συσκευής με μία φόρτιση Η συσκευή κλείνει ξαφνικά ενώ το ποσοστ...
Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 5

Το iPhone σας μπορεί να χρειάζεται καινούργια μπαταρία εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια χρήσης της συσκευής με μία φόρτιση Η συσκευή κλείνει ξαφνικά ενώ το ποσοστ...
Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6

Το iPhone σας μπορεί να χρειάζεται καινούργια μπαταρία εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια χρήσης της συσκευής με μία φόρτιση Η συσκευή κλείνει ξαφνικά ενώ το ποσοστ...
Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Plus

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6 Plus

Το iPhone σας μπορεί να χρειάζεται καινούργια μπαταρία εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια χρήσης της συσκευής με μία φόρτιση Η συσκευή κλείνει ξαφνικά ενώ το ποσοστ...
Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6s

Αλλαγή μπαταρίας iPhone 6s

Το iPhone σας μπορεί να χρειάζεται καινούργια μπαταρία εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω: Έχει μειωθεί αισθητά η διάρκεια χρήσης της συσκευής με μία φόρτιση Η συσκευή κλείνει ξαφνικά ενώ το ποσοστ...
Αυτοκόλλητα μπαταρίας iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus

Αυτοκόλλητα μπαταρίας iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus

Χρησιμοποιείστε αυτά τα ειδικά αυτοκόλλητα για να ασφαλίσετε την μπαταρία των iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, or iPhone 7 Plus στη θήκη. Αντικαθιστούν τα αυτοκόλλητα που κρατούν την μπαταρ...